Privacy policy

Polityka prywatności firmy Starsoft Multimedia (dalej "Firma" lub "My"), dotycząca klientów, potencjalnych klientów i współpracowników Firmy (dalej "Klienci") oraz użytkowników (dalej "Użytkownicy") serwisu internetowego starsoftmultimedia.com (dalej "Serwis").

§ 1

Wprowadzenie

1. Szanujemy i chronimy prywatność naszych Klientów i Użytkowników.

2. Nie sprzedajemy podmiotom trzecim żadnych danych osobowych pozyskanych bezpośrednio lub pośrednio od naszych Klientów i Użytkowników.

§ 2

Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej Administratorem) jest firma Starsoft Multimedia, ul. Grzymalitów 7/24, 03-141 Warszawa, NIP 6692255103, REGON 017507361.

2. Z Administratorem można skontaktować się drogą tradycyjną, pisząc na adres: ul. Grzymalitów 7/24, 03-141 Warszawa, lub drogą mailową, wysyłając e-mail na adres: admin@starsoftmultimedia.pl.

§ 3

Bezpieczeństwo danych

1. Dostęp do danych Klientów i Użytkowników posiadają wyłącznie uprawnieni pracownicy wyznaczeni przez Administratora i przeszkoleni z zakresu niniejszej Polityki prywatności.

2. Przesyłanie danych wprowadzonych przez Użytkowników na formularzach kontaktowych w Serwisie odbywa się w oparciu o powszechnie przyjęty standard szyfrowania danych w Internecie - SSL (Secure Socket Layer). Wiarygodność domeny starsoftmultimedia.com jest potwierdzona certyfikatem SSL wystawionym przez CERTUM.

§ 4

Dane z formularzy kontaktowych

1. Dane podawane przez Klientów w formularzach "Kontakt", "Darmowa wycena" nie są gromadzone w bazie danych, a jedynie służą do realizacji funkcji danego formularza.

2. Dane te nie są udostępniane żadnym podmiotom trzecim.

§ 5

Dane uzyskiwane automatycznie

1. Dane uzyskiwane automatycznie, takie jak numer IP komputera Użytkownika lub data i godzina połączenia, wynikają z ogólnych zasad realizowania połączeń internetowych i są gromadzone w logach serwera, na którym opublikowany jest Serwis.

2. Dane te są używane przez Administratora tylko do celów administracyjnych i statystycznych.

§ 6

Cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Są to niewielkie pliki przechowywane w przeglądarce Użytkownika, które służą Użytkownikowi w celu zwiększenia wygody korzystania z Serwisu oraz Administratorowi w celach statystycznych i marketingowych.

2. Użytkownik może samodzielnie zarządzać plikami cookies w swojej przeglądarce internetowej. W szczególności może usunąć wszystkie pliki cookies dotyczące Serwisu oraz wyłączyć tworzenie nowych plików. Informacje na temat zarządzania plikami cookies znajdują się w dziale pomocy każdej przeglądarki internetowej.

3. Pozostawienie włączonej obsługi plików cookies oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez Serwis.